Όροι Χρήσης

Υπηρεσίες

Η One Media Group ΜIΚΕ, εφεξής «Εταιρεία», δραστηριοποιείται ενεργά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και παρέχει ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στην παροχή υπηρεσιών συνεχούς μετάδοσης ήχου και εικόνας, μέσω της ιστοσελίδας www.hotmusic.gr , καθώς και με επαγγελματικό εξοπλισμό ανά περίπτωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με την αγορά οποιουδήποτε πακέτου ο πελάτης αποδέχεται πλήρως όλους τους Όρους Χρήσης, οι οποίοι μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη ισχύουν οι Όροι Χρήσης του εκάστοτε συμφωνητικού.

Online Demo

Η ιστοσελίδα www.hotmusic.gr δίνει την δυνατότητα αυστηρά και μόνο για μία φορά σε κάθε ενδιαφερόμενο εφεξής «Πελάτης» να χρησιμοποιεί όλα τα κανάλια που παρέχει για 7 ημέρες εντελώς δωρεάν. Μετά την λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, οι υπηρεσίες δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες και ο πελάτης θα έχει την δυνατότητα να προβεί σε αγορά Πακέτου Υπηρεσιών της επιλογής του απευθείας μέσω της ιστοσελίδας ή να επικοινωνήσει με την εταιρεία για περαιτέρω πληροφορίες.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία (Username, Email, IP) του κάθε πελάτη:

  • για να τον μπλοκάρει με οποιοδήποτε νόμιμο τεχνικό μέσο
  • να ενημερώσει τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς
  • να τα χρησιμοποιήσει για αποδεικτικά στοιχεία για κάθε νόμιμο δικαίωμα της

σε περίπτωση που διαπιστώσει κακόβουλες ενέργειες και παράνομη εκμετάλλευση των υπηρεσιών της.

Για την απόκτηση πρόσβασης στις υπηρεσίες ο πελάτης πρέπει να συμπληρώσει ένα Όνομα Χρήστη-Username και το Email του, καθώς και ένα συνθηματικό-password. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταχωρεί τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για μελλοντική χρήση προωθητικών και ενημερωτικών ενεργειών της.

Πληρωμή

Ο Πελάτης για να αποκτήσει ολοκληρωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες της εταιρείας πρέπει να προκαταβάλει το εκάστοτε αντίτιμο μέσω του επιθυμητού τρόπου πληρωμής του. Μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής, η εταιρεία οφείλει μέσα σε 24 ώρες το αργότερο να ενεργοποιήσει το πακέτο του πελάτη και να τον ενημερώσει για την επιτυχή ενεργοποίηση του. Η αξία του κάθε πακέτου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει νόμιμα παραστατικά με την νόμιμη επιβάρυνση ΦΠΑ. Η εταιρεία μπορεί να προσφέρει εκπτώσεις ανά πελάτη ή ανά περίπτωση χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό για την ίδια. Με την αγορά του οποιουδήποτε πακέτου το αντίτιμο αναγνωρίζεται ρητά από τον πελάτη ως δίκαιο και εύλογο και δεν επιστρέφεται.

Προσωπικά Δεδομένα

Η εταιρεία οφείλει να προστατεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της και να μην τα διαβιβάζει προς τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό.

Υποχρεώσεις – Τεχνικά Προβλήματα

Η εταιρεία οφείλει σε περίπτωση οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, να το αποκαταστήσει το συντομότερο δυνατόν και να ενημερώσει τους πελάτες άμεσα για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί συνεχόμενο τεχνικό πρόβλημα που οφείλεται στον υπολογιστή ή στη σύνδεση Internet του πελάτη, με αποτέλεσμα ο πελάτης να μην μπορεί να χρησιμοποιεί ομαλά της υπηρεσίες που έχει, η εταιρεία υπόσχεται πως θα καταβάλλει καλοπροαίρετα κάθε δυνατή προσπάθεια για να δώσει ολοκληρωμένες εναλλακτικές τεχνικές λύσεις στον πελάτη.

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν χρεώσεις που θα προκύψουν με τον μεγάλο όγκο δεδομένων που θα διακινηθούν κατά την διάρκεια της συνδρομής.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ της εταιρίας και του πελάτη, η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για εξώδικη επίλυση αυτής, αλλιώς αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.